Καλοκαιρινό Σχολείο - ΕΜΕ Ημαθιας

Πρόγραμμα 1ου Μ.Κ.Σ.

Το πρόγραμμα διδασκαλίας ήταν 5 ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή για κάθε επίπεδο μαθητών. Αυτό σήμαινε ότι θα έπρεπε να καλύψουμε για κάθε επίπεδο 25 διδακτικές ώρες και να τις κατανέμουμε ανάλογα. Επίσης, ήταν προφανές ότι δεν θα παρουσιάζαμε μόνο θεωρητικά θέματα, αλλά θα έπρεπε η παρουσίαση των περισσότερων θεμάτων να συνοδεύονταν με αντίστοιχα και σχετικά προβλήματα που είχαν τεθεί σε μαθηματικούς διαγωνισμούς σύμφωνα με το επίπεδο των μαθητών. Θεωρήθηκε ότι τα θέματα που θα παρουσιάζαμε δεν θα ταυτίζονταν απόλυτα με τα αντίστοιχα θέματα που τίθενται στις δύο από τις τρεις φάσεις των διαγωνισμών της Ε.Μ.Ε. (Θαλής και Ευκλείδης), αλλά θα έπρεπε να δοθεί έμφαση στην υποδομή που θα έπρεπε να έχει ο κάθε μαθητής για την αντιμετώπιση τέτοιων θεμάτων. Έτσι, σχεδιάσαμε μία κατανομή διδακτέας ύλης ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών, η οποία δίνεται στην συνέχεια. Σε επόμενο πίνακα δίνουμε και μία λεπτομερή κατανομή ύλης που αφορά θέματα Αριθμοθεωρίας και Γεωμετρίας για όλες τις τάξεις και τα επίπεδα.

Α΄ Γυμνασίου: 25 ώρες

5 x 1  =   5 ώρες Αριθμοθεωρία

5 x 2  = 10 ώρες κλασικά αλγεβρικά θέματα

5 x 2  = 10 ώρες Γεωμετρία

Β΄ Γυμνασίου: 25 ώρες

5 x 1 + 1 = 6 ώρες Αριθμοθεωρία

5 x 2  – 1 = 9 ώρες κλασικά αλγεβρικά θέματα

5 x 2       = 10 ώρες Γεωμετρία

Γ΄ Γυμνασίου: 25 ώρες

5 x 1 + 2  = 7 ώρες Αριθμοθεωρία

5 x 1        = 5 ώρες Ανισότητες

5 x 2        = 10 ώρες Γεωμετρία

3 ώρες προβλήματα Στρατηγικής και βέλτιστων λύσεων

Α΄ Λυκείου: 25 ώρες

5 x 1 + 3 = 8 ώρες Αριθμοθεωρία και ακολουθίες

5 x 1        = 5 ώρες Ανισότητες

5 x 1        = 5 ώρες Συνδυαστική και Διακριτά Μαθηματικά

5 x 1 + 2  = 7 ώρες Γεωμετρία

Β΄ Λυκείου: 25 ώρες

5 x 1 + 1 = 6 ώρες Αριθμοθεωρία

5 x 1       = 5 ώρες Ανισότητες

5 x 1       = 6 ώρες θεωρία εξισώσεων (πολυωνυμικών και εκθετικών)

5 x 1+ 3  = 8 ώρες Γεωμετρία κλασική και Συνδυαστική Γεωμετρία

Γ΄ Λυκείου: 25 ώρες

5 x 1     = 5 ώρες Αριθμοθεωρία

5 x 1+3 = 8 ώρες Ανάλυση

5 x 1      = 5 ώρες Γεωμετρία κλασική

= 3 ώρες Συνδυαστική Γεωμετρία

5 x 1      = 5 ώρες Διακριτά Μαθηματικά (Διατάξεις, Συνδυασμοί)

 • ΕΜΕ Ημαθίας

  • Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία
  • Παράρτημα Ημαθίας
  • Διεύθυνση: Ολγάνου 19
   Βέροια, 59132
  • Τηλέφωνο: 23310-67107
  • Φαξ: 23310-67107
  • Ώρες Λειτουργίας:
   Δευτέρα και Παρασκευή 17:00 - 20:00
   Τετάρτη 09:00 - 12:00
  • Email: mathima0@gmail.com
  • Ιστοσελίδα ΕΜΕ Ημαθίας: http://www.emeimathias.gr
 • Τα προηγούμενα σχολεία

 • Επικοινωνία

 • Λύσε το παζλ!

     
     
     

  Κινήσεις: 0
 • Copyright © 2016
  Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία
  Παράρτημα Νομού Ημαθίας